Loading...

søndag 19. juni 2016

Sjå veg,Jernbane og skipstrafikk i samanhang

Ein bør sjå på Nasjonal veg saman med Nasjonal Jernbane og Nasjonal/ Internasjonal havn som eit heilheitleg prosjekt.
Me må bort frå at ufaglærte, synsande lokalpolitikere og Rikspolitikere rotar det til....anten det er på bakgrunn av hestehandlar prinsippet eller at dei ikkje veit kva som er det beste for folket og Næringslivet .....Samfunnsøkonomiske framtida for vårt felles land, Norge.
Som kartet viser så kan ein få fordelt transport av varer og anna før ein kjem inn i byens trafikk maskin. E-39/ E-16/ E-134 samt jernbane og havn kan omfordele varer som skal til/ forbi Bergen på ein enklare og meir transport effektiv måte om ein kan gjere dette i eit meir åpent lende ...mao. utanfor Bergen by gryte.
Varer som kjem med båt bør kunne lastes direkte over på Jernbane om varene skal vidare mot innlandet. Varer frå båt kan lastes over på trailere som ikkje skal inn til Bergen men vidare på Europavegane, 16/ 39 eller 134...Utan å måtte kaste bort tid på ei ueffektiv indre Bergen by trafikkmaskin.... Rundkjøyringer, lyskryss, rush og alt det dritet der må ein i framtida unngå.


onsdag 25. juni 2014

Nye veier i Hordaland bør bygges for fremtiden med nye tankesett


Som kartet viser så kan man få en ny motorvei, bygget etter moderne krav til sikkerhet og HMS få ned kjøretiden fra Oslo til Bergen og respektivt Haugesund til ca. 3,5 Timer. 

Dette er også en vei som vil ha max moh. 850. Dekke et omrpde der det pr. idag og særlig i fremtiden vil bo svært mange mennesker, ha mye industri og annet næringsliv. 

Disse veiene vil dra særlig nytte av eksisterende industri og få tatt ut mer av potensialet enn om veien gikk lenger øst. 

Ved å føre E39 og E134 sammen ved Eikelandsosen og så via 4-felts motorvei inn til like sør for Bergen. Der, sør for Bergen må man bygge en ytre ringvei. Den bør knytte sammen en ny stor Internasjonal Flyplass samt en ny stor Internasjonal storhavn. Den ytre ringveien må fungere som en oppsamlingsvei eller en manifoil vei om man vil.... som kobler sammen E16, E39, E134 og Rv 7.
Så vil all transport som ikke har så mye med lokatransporten, les, folk som skal på butikken, i barnehagen etc. ..kunne få på plass marsjfarten de skal ha mellom to byer, i rimelig tid. 

En trailer med varer som skal fra enten Bergen eller Oslo, bør kunne ligge i 80 fra bygrensen til neste bygrense.


Norge må også tenke i nye baner der det er mer disiplin med tanke på å få overordnede planer og prioriteter for Nasjonal trafikk, under ligger fylkes trafikken og under der igjen skal den lokale trafikken ligge. Separate veinett men som er koblet sammen på en fornuftig måte og med sikre og gode koblingpunkter. 

Det som er viktig for hele Hordaland er å lage nye veier som holder tryggheten til en 130 km/t vei og der den reelle fartsgrensen settes til f.eks. 110 km/t.

Så er det et stort poeng i at man må slutte å legge nasjonale og fylkesveier innom tettsteder og bygde tun. Dette må man slutte med da man i tidligere tider har rotet det til ved å følge hestehandler avtaler , inngått mellom ambisiøse lokalpolitikere som har rævslikket den lokale handelsstanden. Dette går utover folk flest og ikke minst Nasjonen Norge i et Globalt konkurransemessig henseende. 

Håper at Frp i regjering og med Samferdsel ministeren, klarer å få fornuften inn i systemet og gjøre systemene mer fremtidsrettede og til for folket. 

Ved å få en ytre ringvei sør for Bergen til å fange opp E16 fra øst, E134 fra Sør og E39 fra Sørvest så kan man koble disse inn mot Flesland og den nye Internasjonale havnen og dermed serve store deler av et nytt bygge og industriland. 

Så vil jo alle som kommer via E39 på en grei måte kunne velge seg videre enten det måtte være på E39 nordover eller på f.eks E16 østover.
søndag 23. februar 2014

Det raser langs E-16, Fv 7, derfor bør man bygge ny Ekspressvei over Haukeli.

Nye ras i indre Hardanger:

  Fv7 er for rasfarlig, lik E-16. 


Dette er en vei som godt kan fungere som en avlastning / omkjøringsvei til tider når E-16 er stengt. Men utover det så bør denne veien primært fungere som en turistvei. Bruk ikke penger på dyre tunneller. Bruk heller midlene på å hugge ned skog som stenger for utsikten, lag fine rasteplasser der turistene kan nyte utsikten. Bruk penger på å ras-sikre og å sprenge bort fjellnubber som stikker ut og eliminerer mulighetene for at to vogntog kan passere hverandre. Så må det skiltes skikkelig samt lages gode nettsider der alle som lever av turisme promoterer Turistveg-Hardanger skikkelig. Hardangerfjorden og det omliggende landskapet er forrykende vakkert men ikke egnet for å ha en motorvei gående langs fjorden.

Det slår meg at mange i området omkring Grove (Norheimsund) var rasende på at Monstermastene skulle gå via Kvam. Nettopp pga. det estetiske der man antok at naturinngrepene ble for store...... Mange av de samme folkene ønsker en ny 4-felts motorvei velkommen til å gå langs fjorden fra Granvin, via Øystese og Grove (Norheimsund) før den forsvinner inn under Kvamskogen. Det ville ha gjort sitt til at Hardanger naturen ble maltraktert.

Derfor er det viktigere å bruke de STORE midlene / pengene på å lage en ny 130 Km/t standar motorvei fra Oslo til Bergen over Haukeli til Haugesund, Odda og så via ny Hardangerbro og ny trasè til Eikelandsosen. Så får man en stabil Øst-Vest vei der to og to kjørefelt går adskilt i hver sin retning. Ras-sikker, vinteråpen forbindelse som gir en kjøretid Bergen- Oslo på 3,5 timer.

For Hardanger er det bedre med en ny Ekspress-vei som går på tvers av Hardanger istedet for å gå på langs. Mindre inngrep i naturen og man får både bedre samferdsle, infrastruktur, konkurranseevne samt at turist næringen og naturen blir ivaretatt på en best mulig måte.

lørdag 15. februar 2014

Spetalen og hans fornuftige museumshobby

Sosialistene i Norge har alltid prøvd å koble sine høgre orienterte motstandere til historiens tapere. Nazistene ville ha en ettpartistat med en suveren leder på toppen, Islamistene vil ha et Kalifat, Marxister, Kommunister og Sosialister vil ha en suveren stat der bare et rødt parti skal bestemme, langt nok til venstre så blander brunt og rødt seg og det blir grumsete for folk flest.

Dette museum kan, om det blir laget seriøst, faktabasert og kritisk nok, bli en bra motpol til all sosialist propagandaen vi har og fremdeles lever under.

Ser at sosialister og AP tilhengere på nettet raser mot Spetalen fordi han er rik og samtidig at Breivik hører til Frp. Dette er feil, Breivik var også en brun nasjonalist som blander seg med rødt basert på at Europa skal bli styrt uten demokrati og ytringsfrihet.

Jeg er høgreorientert og like stor motstander av Hitlers ideologi som det jeg er motstander av Kalifater, Marxisme, Sosialisme og Kommunisme.

Frihet til mennesket, demokrati, ytringsfrihet, likeverd mellom kjønn, menneskerettigheter i balanse med en stat som tar seg av samfunnets basisoppgaver.

Her er link til VG som skrev om saken : Antisosialistisk museum

søndag 1. desember 2013

Å få mene det en mener.

Ja, nå er jeg en ex-Frpèr.

Jeg vil ha friheten til å ytre meg fritt om islamisering, innvandring, mangelen på tiltak og hjelp for narkomane.
Vil fritt mene det jeg vil om samferdsel, DLD, HelseNorge osv.

Befinner meg til høyre i det politiske landskapet.

Bompenger, skatt på skatter, avgifter som ikke går øremerket til de formål politikerne forespeiler folket at de skal gå er saker jeg vil ha mer debatt omkring.

For meg mistet Frp sin sjel da Siv overtok roret og sakte men sikkert klippet bort mange av de beste i Frp. . Nå handler alt om å komme i regjering og en etter en så faller sakene som tidligere var ryggmargen i Frp.

Ketil Solsvik Olsen er bra så det er jo bra personer også med i den nye regjeringen.

Norge mangler " Opsethèr" som kan bygge veier som betyr noe nasjonalt sett og ikke bare for handelsstanden.

Norge mangler handlekraft der innvandrere som ikke jobber, ikke respekterer Norges lover som uten sidestykke skal til enhver tid gjelde.Dette må også virke for ALLE innbyggere som i lengre tid går ledige, er tatt for noe kriminelt eller venter på utsendelse.

Håper at flere tar bladet fra munnen og krever noe igjen for den beskyttelse og hjelp staten , kommunene og systemet gir.

Ny regjering, fortsatt bompenger som konsept og ingen nye store visjoner om beinveier med motovei standard over Haukeli.

E-39 og E-134 burde vært klubbet igjennom innen første uken de var i regjering.

Nå blir det igjen hestehandler der oslo regionen tjener mest på opplegget.


torsdag 12. september 2013

Venstrepopulistiske rasister og mobbere vil Facebook og twitterlynsje Frp.

Verdidebatten i Norge, hvor ligger deres verdisyn nå kjære sosialister? 

Vi i høyre vet jo hva en spade er, på tross av at dere maler den grønn med rødgrønne blomster på og parkerer den inne i det venstreorienterte politiske ugresset. 

ALLE disse venstreorienterte mobberne som håner Siv, Per,dere mobbere  som rakker ned på alle som stemmer Frp, medlemmer og tillitsvalgte av Frp..... dere er rasister som diskriminerer, undertrykker og stigmatiserer en stor del av befolkningen som uten tvil er de som kjemper mest høylydt for ytringsfrihet, frihet for den enkelte og for et demokrati som ALDRI skal underlegges Sharia eller en annen form for ett-parti system der staten eier og kontrollerer alt. 

Hvor er alle som elsker å bruke ord som verdisyn, etisk, estetikk, toleranse, folkeskikk, omsorg, fellesskap, varme og kjærlighet nå og i slike sammenhanger som dette ?

Om denne hetsingen forblir langvarig så legger jo det i seg selv grunnlaget for at vi vil få en venstreradikal terrorist som vil slå til mot feks. Frp, det frie demokratiet Norge. 
Om man følger venstresidens egen retorikk i slike saker, da særlig saken om ABB.

Nå har venstresiden og da med statsråder fra SV i spissen et særdeles ansvar for å være mer med i kampen mot mobbing, intoleranse, kulde, rasisme, diskriminering og demokrati. 


Nå er det pinadø på tide at vi tar et oppgjør med venstrepopulismen i Norge men også i resten av Skandinavia og Europa. 


Stå opp for folkeskikken. 


fredag 2. august 2013

59 personer fratatt status som flyktning etter alvorlig kriminalitet - Aftenposten

59 personer fratatt status som flyktning etter alvorlig kriminalitet - Aftenposten

Hva krever staten av disse mens de oppholder seg her i landet ? Ingen kontroll på aktivitetene til disse menneskene?

Unnskyldningen om at de torturerte og drap mennesker fordi de bodde i et Islamistisk land holder ikke.

Alle har vi fått en hjerne og det er mange i land som Irak som ikke dreper og torturerer sine landsmenn. Derfor synes jeg at skal de bo her så får de pinadø sone en form for straff. Først rettsak og så 21 år som minimum for drap og tortur.


  • Utdann dem til veiarbeidere. 
  • Sett fotlenker på dem.
  • Sett disse til arbeid langs veiene
  • Rassikring
  • Hugge ned skog
  • Holde rasteplasser rene og innbydende for turister.
  • Legge asfalt 
  • Bygge kaier
  • Male offentlige bygg. 
  • Mye annet forefallende vedlikehold av AS Norge. 
Vi må sette standarden ved å kreve noe igjen for gjestfriheten og for at vi er tvunget til å la slike mennesker bo her. 

Man kan jo spørre om hvorfor de slapp inn? På tide med en strengere, fornuftig bærekraftig politikk på området. 

Bør man diskutere Schengen og EØS avtalen ?